Designgenetik

Designgenetik är en metod för att analysera och tolka personlighet i design, beteende och kulturella uttryck.

Personlighet är ett yttre skal för ett medvetande som består av ett antal polära krafter som är källan för den fysiska världen; visuellt, kulturellt och beteendemässigt. Livet har en mening inom ramen för dessa krafter. Vi lever flera liv. Målet är att lära sig total balans och ovillkorlig kärlek.

Krafterna är den Bindande, Frigörande, Inåtriktade, Utåtriktade, Statiska, Rörliga, Långsamma och Snabba kraften.

Den bindande och frigörande kraften handlar om att knyta samman information och mening. Inåtriktad och utåtriktad hur mycket man ger uttryck för sig själv, sin mening och hur stor plats man tar i ett socialt sammanhang. Statisk är ett intellektuellt drag medan Rörlig speglar känslor. Hastigheten är hur fort man rör sig i livet, ens medelhastighet.

En bil är information av egenskaper. ..---

Varje kraft tar sig i uttryck genom ett givet antal visuella detaljer och principer som är det samma oavsett om vi talar om design eller beteende. Exempelvis har det linjära samma innebörd inom design som beteende (att vara fyrkantig).

Den Bindande Kraften

Förenar och kopplar samman saker i en ordning.

Detaljer

 • Linjär Form
 • Symmetri
 • Kontrast (Tydlighet)
 • Tyngd (vara jordad,solid)
 • Enkelhet

Utmärkande drag

rationell, organiserad, tydlig, direkt, enkelspårig, hård

Den Frigörande Kraften

Bryter upp mönster för att hitta nya.

Detaljer

 • Organisk Form
 • Asymmetri
 • Otydlighet
 • Lätthet (som luft, flyktig)
 • Komplex

Utmärkande drag

irrationell, fri, rörlig, flexibel, oordnad, otydlig, svag

Den Inåtriktade Kraften

Återhållande fysiskt och beteendemässigt med sig själv och sin personlighet, har fokus inåt och tar liten plats.

Detaljer

 • Liten Volym/Form
 • Återhållande Färg
 • Mörk Färgton
 • Sluten Form

Utmärkande drag

tyst, tänkvärd, noggrann, precis, svår

Den Utåtriktade Kraften

Expansiv fysiskt och beteendemässigt med sig själv och sin personlighet, har fokus utåt och tar plats.

Detaljer

 • Stor Volym/Form
 • Uttrycksfull Färg
 • Ljus Färgton
 • Öppen Form

Utmärkande drag

öppen, social, slarvig, ej lyssnande, dominant

Den Statiska Kraften

"Fryst" energi i mönster och materia, den materialistiska principen (tänkande människor).

Detaljer

 • Kyla
 • Hårdhet
 • Kantig Komposition
 • Låg Rytm

Utmärkande drag

intellektuell, tydlig, kall, beräknande

Den Rörliga Kraften

"Rörlig" energi i mönster och materia, den flödande principen (känslomässiga människor).

Detaljer

 • Värme
 • Mjukhet
 • Smidig Komposition
 • Hög Rytm

Utmärkande drag

känslomässig, varm, mjuk, temperamentsfull, inkonsekvent

Den Långsamma Kraften

Långsam "rörelse" (kan ta sig olika uttryck).

Utmärkande drag

noggrann, långsam, paralyserad

Den Snabba Kraften

Snabb "rörelse" (kan ta sig olika uttryck).

Utmärkande drag

snabb, snabb tänkare, effektiv, slarvig