Se den stora bilden
Vi är en del av ett större system